Hej sektionen!
Nu finns handlingarna till höstmötet att läsa på hemsidan. Du hittar dem genom att gå till förstasidan, scrolla ned och klicka på ”kallelse till Höstmötet”, eller genom att följa denna länk: http://matnat.se/?page_id=1648

Handlingarna ger information om vilka punkter som kommer behandlas under höstmötet. Sådana punkter kan vara motioner, propositioner, ekonomi- och verksamhetsberättelser, nomineringar till förtroendeposter och andra viktiga rapporter om det pågående arbetet i sektionen.Ses på höstmötet!