Vill du hjälpa sektionen ekonomiskt samtidigt som du får möjlighet att hjälpa elever att hitta rätt universitetsutbildning? Nu har det beslutats att du kan utföra hemmissionering på distans. Du väljer själv hur du vill utföra hemmissioneringen och vilken digital plattform du vill använda. För varje hemmissionering får sektionen 1000 kr. Möjligheten att hemmissionera på distans gäller från mitten av november.

För att hemmisionera, skickar du ett mail till rekrytering@matnat.se. I mailet skriver du vilken skola du tänkt hemmisionera på och var, samt vilket datum. Det är viktigt att man kollat med skolan innan, att det är möjligt att hemissionera och bestämt ett datum med skolan.