Postadress
Matematisk- Naturvetenskapliga sektionen
Kårallen, Universitetet
581 83 Linköping

Organisationsnummer
822002-9683

Plusgironummer
Styrelsen: 469 69 97-8
4-Verkeriet: 94 76 79-7
Gudfadderiet: 408 23 36-1

Styrelsen

styrv@matnat.se

Verksamhetsrådet

verkrad@matnat.se

Utskott

4-Verkeriet

4v@4verkeriet.se

Pub- & häfvutskottet

pubchef@matnat.se

För frågor angående hemsidan vänligen kontakta webmaster på infru@matnat.se.