Verksamhetsrådet

Sektionens verksamhetsråd finns till för att vara en plattform för information, planering samt diskussion mellan sektionens olika utskott. Rådet består av alla utskottens ordföranden. Verksamhetsråder fungerar också som en avlastning för styrelsen, då de utskott som sköter sektions operativa verksamhet ingår i kansliet.

Vill du kontakta hela kansliet? Skicka ett mail till verkrad@matnat.se!

Verksamhetsrådet för verksamhetsåret 2019/2020:


Vice Ordförande i Styrelsen
Matilda Linderhed
vice@matnat.se

Ordförande för Information – och Rekryteringsutskottet
Jani Jokinen
info@matnat.se

Ordförande för Näringslivsutskottet
Niklas Redaelli
naru@matnat.se

Ordförande för aktivitetsutskottet, AktiV
Emma Ackelman
aktivitet@matnat.se

Chef i Pub- och häfvutskottet
Hugo Delin
pubchef@matnat.se

Sektionsintendent
Eric Felding
intendent@matnat.se

Festerichef
Sofie  Löfstedt
chef@4verkeriet.se

Fadderigeneral

Generalen
General@gudfadderiet.se