Revisorer

Revisorerna granskar sektionens verksamhet, inventarier och ekonomi. Ser så att allt har skötts på rätt sätt, enligt styrdokument, av förtroendevalda medlemmar under verksamhetsårets gång.

Som revisor får man inte sitta med i något av MatNats utskott eller övrig verksamhet som direkt eller indirekt är involverad i MatNat-sektionens verksamhet på beslutsnivå.

Vill du komma i kontakt med MatNats revisorer kan du maila revisor@matnat.se

Revisorer för verksamhetsåret 2017/2018: