Stadgar & Reglemente

Sektionen har två huvudsakliga styrdokument, dessa är sektionens stadgar samt reglemente. Dessa är senast uppdaterade 2016-10-12, och kan läsas här.

Stadgar för MatNat-sektionen

Reglemente för MatNat-sektionen