Image Map

Valberedningen

Vi är sektionens valberedning. valbVi arbetar med att bereda val helt enkelt!

Valberedningen  för verksamhetsåret 2017/2018:
Johan Nilsson
Anna Lindqvist
Oliwer Schultz
Carro Karlsson 

För frågor vilken val som är bäst, kontakt valberedning@matnat.se!
017ccaa23598fb98_hey-whale.preview