Arkiv-V

Det är Arkiv-verkeriet, Akriv-V:s uppgift att löpande sammanställa sektionens historia, tillse att dess historiska dokument bevaras, samt bistå styrelsen med skapandet av nya styrdokument och utveckling och uppdatering av gamla.

Vill du komma i kontakt med Arkiv-V? Maila arkiv@matnat.se

Arkiv-V för verksamhetsåret 2019/2020:

Ordförande
Nils Thulin

Övriga poster kommer utlysas inom kort, så håll utkik!