Arkiv-V

Det är Arkiv-verkeriet, Akriv-V:s uppgift att löpande sammanställa sektionens historia, tillse att dess historiska dokument bevaras, samt bistå styrelsen med skapandet av nya styrdokument och utveckling och uppdatering av gamla.

Vill du komma i kontakt med Arkiv-V? Maila arkiv@matnat.se

Arkiv-V för verksamhetsåret 2017/2018:

IMG_9759Ordförande
Inger-Marie Wohlfarth

 

 

 

 

 

 

 

Övriga poster kommer utlysas inom kort, så håll utkik!