Studienämnden

Studienämnden är ansvarig för sektionens utbildningsbevakning, vilket innebär flera saker, bl. a. att ansvara för att kursutvärderingar och examinatorsmöten genomförs efter varje läsperiod. Studienämnderna representerar även studenterna intressen i olika instanser som tar beslut gällande utbildningen. Studienämnden består av ordförande, vice ordförande samt representanter från varje klass, s.k. klassrepresentanter.

Genom studienämndernas arbete så ges studenterna på de olika programmen möjligheter att påverka och förbättra, både i programspecifika samt programöverskridande frågor.

 

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med studienämnderna, skicka ett mail till:

Studienämndsordförande för matematik & fysik
Johan Byttner
mafysnordf@matnat.se
Studienämndsordförande för biologi & kemi
Vakant
bikesnordf@matnat.se

Är du intresserad att söka posten som studienämnsordförande för biologi & kemi? Tveka inte, kontakta valberedningen på valberedning@matnat.se med en gång och förgyll din studietid!