Hej Sektionen!

Nytt år och ny termin innebär att valberedningen söker kandidater till ett flertal poster! De poster som söks är sektionsordförande och sektionskassör för verksamhetsåret 2017/2018 samt chef och kassör för 4-verkeriet 2017/2018. Känner du att detta är något du vill göra eller vet du någon annan som passar? Fyll då i formuläret på följande länk. Sista dagen för ansökan är 25/1. Har du några frågor om valprocessen hör av dig till valberedning@matnat.se.

Sektionsordförande
Som ordförande för MatNat är du ansvarig för att alla sektionens kugghjul rullar, samt är sektionens yttersta ansikte utåt. Du leder styrelsens arbete, är en länk mellan sektionen och andra sektioner/föreningar och är ofta en rådgivande till sektionens andra utskott i olika frågor.

Sektionskassör
Sektionskassören har koll på hela sektionens ekonomi. Det är sektionskassören som tillsammans med Gudfadderi- och 4-verkerikassörenera som lägger budgeten för hela sektionen. Sektionskassören har det sista ordet i alla sektionens ekonomiska frågor.

4-verkerichef
Chefen är ordförande och leder festeriets arbete. Som chef är det är du som ska se till att allt som ska göras, blir gjort. För att kunna detta behöver du ha en bra översikt på allas poster. Du har även mycket kontakt med andra festerier, sitter med på mycket möten och mailar en hel del!

4-verkerikassör
Har koll på 4-verkeriets ekonomi. Det är kassören som lägger budgeten till 4-verkeriets arrangemang, som till exempel Schlaget. Det är också kassören som har det sista ordet när det gäller ekonomi.

Hälsningar
Valberedningen