Undersökning om arbetsmiljö!

Ni har väl sett att Linköpings universitet nu genomför Studentundersökningen 2017? Svara på enkäten för att hjälpa till att göra universitetet till en bättre plats för studenterna! Länk till undersökningen finns på Lisam. Som ett komplement till universitetets undersökning genomför MatNat-sektionen nu en arbetsmiljöundersökning som kommer ligga

[read_more text="Läs mer" title="Läs mer" url="https://matnat.se/2017/03/22/undersokning-om-arbetsmiljo/" align="left"]
[divider_top]