Sök utskottsordförande och kassör i MatNats utskott

Posterna som går att söka är Ordförande för • AktiV • Pub- och häfvutskottet • Näringslivsutskottet • Informationsutskottet • Rekryteringsutskottet • Arkiv-verkeriet Kassör/Ekonomiansvarig för • AktiV • Pub- och häfvutskottet Mer beskrivning av de olika utskotten finns nedan. Ordförandeposten Som ordförande för ett utskott ser du till

[read_more text="Läs mer" title="Läs mer" url="https://matnat.se/2017/05/08/sok-utskottsordforande-och-kassor-i-matnats-utskott/" align="left"]
[divider_top]