2017-05-08 in Nyheter

Sök utskottsordförande och kassör i MatNats utskott

Post placeholder image

Posterna som går att söka är

Ordförande för
• AktiV
• Pub- och häfvutskottet
• Näringslivsutskottet
• Informationsutskottet
• Rekryteringsutskottet
• Arkiv-verkeriet

Kassör/Ekonomiansvarig för
• AktiV
• Pub- och häfvutskottet

Mer beskrivning av de olika utskotten finns nedan.

Ordförandeposten
Som ordförande för ett utskott ser du till att leda utskottets arbete. Försöka se till att arbetet leds framåt och att de uppgifter (för utskottet) som är uppsatta i reglementet genomförs. Du behöver inte ha någon erfarenhet sen innan och hur du utför de uppsatta uppgifterna är relativt fritt. Uppdraget kräver inte heller mycket tid. Som utskottsordförande sitter man även med i sektionens kansli, där man tillsammans med de andra utskottsordförandena kan dela information och erfarenheter.

Kassörs-/ekonomiansvarigposten
Som kassör eller ekonomiansvarig för ett utskott är du ansvarig för ekonomin i utskottet. Kollar upp hur mycket olika evenemang borde kosta och vad eventuella biljettpriser borde vara, du lägger upp en enkel budget för evenemangen som ska godkännas av styrelsen. Du sitter med i kassörskollegiet som leds av sektionskassören, där du kan få mycket hjälp och stöd från de andra kassörerna i sektionen. Du behöver inte heller för denna post ha någon erfarenhet sen innan och uppdraget kräver inte heller mycket tid.

Vill du engagera dig i något? Ha en lite mer av en ledande roll (typ som en projektledare)? Träffa massa nya vänner? Knyta goda kontakter? Lära dig massa på köpet? Hjälpa till att utveckla sektionen? Gå på sektionsaktiva? Och så mycket mer? Då tycker jag du ska söka!

Hur söker man?
Söka och nominera till poster gör du genom detta formulär. Ansökningsperioden är mellan den 2017-04-27 och 2017-05-12, så se till att ansöka och nominera innan dess. Har du frågor om utskotten eller posterna i sig är det bara att höra av sig till styrelsen på styrv@matnat.se eller till tidigare postinnehavare.

Beskrivning av utskotten

Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottets uppgift och syfte är att upprätthålla och knyta kontakter med arbetslivet och sektionens alumner (alumn = person som tagit examen, dessa kan tillföra många näringslivskontakter). Utskottet ansvarar för att organisera och utveckla kontakter mellan MatNat och näringslivet, samt för att hitta sponsorer till sektionen. Det åligger även utskottet att vårda kontakten med sektionens alumner och anordna event för att stärka bandet mellan sektionens medlemmar och dess alumner.

Näringslivsutskottet skall under verksamhetsåret verka för
– Att arbetet mot att kunna ge bort sektionsväskor till nya sektionsmedlemmar i framtiden genom att hitta fler sponsorer som kan annonseras på väskorna fortsätter.
– Kolla på eventuellt samarbete med andra sektion när det gäller sponsring och event där företag kommer för att marknadsföra sig.
– Att upprätthålla ett tydligt register på alla alumner och hålla koll på vart de tar vägen.
– Att anordna två tillfällen där studenter får möjlighet att träffa alumner.
– Att det finns information om alumner på hemsidan.

Rekryteringsutskottet
Det är rekryteringsutskottets uppgift att ansvara och organisera marknadsföringen av MatNat mot gymnasieskolor och andra potentiella matematiker/naturvetare.

Rekryteringsutskottet skall under verksamhetsåret anordna
– Ett informationstillfälle om hemmissionering.

Samt skall sträva efter
– Att medverka på de mässor för gymnasieelever de får tillbud om.
– Att aktivt komma med nya idéer om hur man kan rekrytera nya studenter till programmen, samt till poster inom sektionen.
– Att studenter från MatNat-sektionens program hemmissionerar.

Informationsutskottet
Det är informationsutskottet uppgift att underhålla och sköta driften av MatNats hemsidor, samt ansvara för att hemsidorna inte strider mot gällande lagar och regler. Utskottet ansvarar även för informationsflödet inom sektionen och arkiveringen av MatNats historia.

Informationsutskottet skall under verksamhetsåret verka för
– Att skicka ut sektionsmail varje vecka.
– Att se till att sektionen syns på sociala medier.
– Att uppdatera och utveckla MatNat-sektionens hemsida.
– Att utveckla medlemsregistret, se till att det är tydligt och strukturerat.
– Att samla bilder från alla aktiviteter inom MatNat och göra det möjligt för sektionens medlemmar att se dem.

Pub- och häfvutskottet
Pub- och häfvutskottets uppgift är att regelbundet anordna pubkvällar och häfvaktiviteter för sektionens medlemmar.

Pub- och häfvutskottet skall under verksamhetsåret anordna
– Minst två sektionspubar, en per termin.
– Minst två häfvbastur, en per termin för sektionens medlemmar.

Samt skall verka för
– Att anordna minst ett pallhäfv för sektionens medlemmar, speciellt om det finns häfvöl över från Nolle-p (innan ölen gått ut i datum).
– Att hitta på utskott-, samt sektionsöverskridande event inom pub- och häfvkultur.

AktiV
MatNat-sektionens aktivitetsutskott, AktiVs uppgift är att regelbundet anordna underhållande aktiviteter för alla sektionens medlemmar, både nya som gamla. Aktiviteterna skall passa för alla, oberoende fysisk kapacitet och tidigare erfarenheter, samt fokusera på aktiviteter som inte nödvändigt förknippas med alkohol. Det kan vara aktiviteter såsom sykvällar, brädspelskvällar, filmkvällar, pluggkvällar och idrottsaktiviteter.

AktiV skall under verksamhetsåret anordna
– Två spel-/filmkvällar, en per termin.
– Två pluggkvällar, en per termin.
– Två ovvefixar-kvällar, en per termin.

Skall verka för
– Att ökad sammanhållning mellan sektionens medlemmar.
– Att hitta på nya aktiviteter som MatNats medlemmar kan få prova på.
– Att aktivt lyssna på vad medlemmarna vill ha för aktiviteter.

Samt även
– Sträva efter utskott- och sektionsöverskridande aktiviteter

Arkiv-verkeriet
Det är arkiv-verkeriet, Akriv-V:s uppgift att löpande sammanställa sektionens historia, tillse att historiska dokument bevaras, samt bistå styrelsen med skapandet av nya styrdokument och utveckling och uppdatering av gamla.

Arkiv-verkeriet skall under verksamhetsåret
– Kolla igenom sektionen olika styrdokument och ge feedback till styrelsen om eventuella förbättringar.
– Kolla över om sektionen behöver nya styrdokument.
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree