2017-09-10 in Nyheter

Sök poster i MatNats utskott!

Post placeholder image

Hej sektionen!

Just nu söker nästan alla sektionens utskott nya utskottsmedlemmar. Nedan hittar du beskrivning av utskotten, posterna du kan söka, samt hur du söker.

Utskott som söker:

 • Studienämdsordförande för kemi & biologi
 • Pub- & häfvutskottet
 • Informationsutkottet
 • Näringslivsutskottet
 • Ordförande för Rekryteringsutskottet och AktiV
 • Arkiv-V

Studienämndsordförande för kemi & biologi

Studienämndsordförande för kemi & biologi har ansvar för och leder utbildningsbevakningen för kemi- och biologiprogrammet. Studienämndsordföranden har en studienämnd (grupp med representanter från olika klasser som sköter kursutvärderingar och liknande) som denne ansvarar för, samt leder och organiserar. Som studienämndsordförande sitter du med i Linteks utbildningsråd tillsammans med studienämndsordförande för de andra sektionerna och är därav en del av Lintek, vilket för med sig en del Lintek förmåner som exempelvis inbjudningar till olika Lintek event. Du sitter även med i kemi och biologi nämnden, där många beslut om programmen tas. Du är alltså en av studenternas röster när det gäller deras programmen, du får möjlighet att påverka hur programmen är uppbyggda och du får stora möjligheter att knyta kontakter inför framtiden (specifikt för jobbmöjligheter).

Vi söker någon som studerar på antingen biologi- eller kemiprogrammet, helst någon som går andra året eller äldre men inget krav. Brinner du för din och andras utbildning, samt vill få kontakter för framtiden borde du söka med en gång. Söker gör du genom att skicka ett mail till styrv@matnat.se och skriver ditt namn, en kort beskrivning om dig själv, samt varför du söker. Har du några frågor om posten kan du givetvis även maila oss om detta, maila till styrv@matnat.se.

 

Pub- & häfvutskottet

Om du inte känner att namnet ger dig en bra beskrivning av utskottet, så är det Pub- och häfvutskottets uppgift att regelbundet anordna pubkvällar och häfvaktiviteter för sektionens medlemmar.
Under verksamhetsåret skall Pub- och häfvutskottet anordna

 • Minst två sektionspubar, en per termin.
 • Minst två häfvbastur, en per termin för sektionens medlemmar.

Samt skall verka för

 • Att anordna minst ett pallhäfv för sektionens medlemmar.
 • Att hitta på utskott-, samt sektionsöverskridande event inom pub- och häfvkultur.

 

Om du känner att detta är något för dig så sök nu med en gång! De poster som går att söka finns beskrivet nedan och söker gör man genom att skicka ett mail till pubv@matnat.se och skriver sitt namn, en kort beskrivning om sig själv, vilken/vilka poster man är intresserad av, samt varför man söker.

Posterna är inte skrivna i sten och kan komma att slås ihop beroende på söktryck och vad folk är intresserade av. Det krävs inga tidigare erfarenheter (vi lär och ta hjälp av varandra), utan bara ett glatt humör och god jobbanda. Har du några frågor om något kan du givetvis även maila oss på pubv@matnat.se.

 

Poster att söka inom Pub- & häfvutskottet:

 • Köksmästare: Den som ser till att det finns mat på Pub- & häfvutskottets alla event.
 • Bryggmästare: Den som ser till att det finns god dryck på Pub-& häfvutskottets alla event.
 • Boksansvarig: Den som sköter alla Pub-och häfvutskottets bokningar. Det kan vara både lokalbokningar eller underhållningsbokningar.
 • Packåsna: Pub- & häfvutskottets materialansvarig. Den ser till att det finns engångsmaterial mm på alla Pub- & häfvutskotets event, samt är den som hämtar allt material som behövs till eventen.
 • Glitteransvarig: Den som ser till att det är fint pyntat på alla Pub- & hävutskottets aktiviteter.
 • PR-ansvarig: Den som ser till att alla Pub- & häfutskottets event blir PR:ade och når ut till sektionen via olika kommunikationsmedel.
 • Finne: Den som ser till att bastun är varm, häfvölen är någorlunda kall och att bastusångerna är redo att sjungas.
 • Oompa loompas: Vanlig jobbare. Har inget övrigt ansvar mer än att vara med på event och hjälpa till där det behövs.

Informationsutskottet

Om du undrar vad vi håller på med så är det är informationsutskottet uppgift att underhålla och sköta driften av MatNats hemsidor, samt ansvara för att hemsidorna inte strider mot gällande lagar och regler. Utskottet ansvarar även för informationsflödet inom sektionen och arkiveringen av MatNats historia.

Informationsutskottet skall under verksamhetsåret verka för

 • Att skicka ut sektionsmail varje vecka.
 • Att se till att sektionen syns på sociala medier.
 • Att uppdatera och utveckla MatNat-sektionens hemsida.
 • Att utveckla serven med medlemsregistret, se till att det är tydligt och strukturerat.
 • Att effektivisera och förenkla serven med medlemsregistren
 • Att samla bilder från alla aktiviteter inom MatNat och göra det möjligt för sektionens medlemmar att se dem.

 

Om du tror att detta kanske är något för då så tveka inte att söka en av posterna beskrivna nedan. Söker gör man genom att skicka ett mail till info@matnat.se och skriver sitt namn, en kort beskrivning om sig själv, vilken/vilka poster man är intresserad av, samt varför man söker. Man behöver inga tidigare erfarenheter för någon av posterna, men kunskaper inom ramen för posterna är meriterande. Vi söker flera personer till varje post. Om du har några frågor eller funderingar om utskottet eller dess poster är det bara att maila info@matnat.se.

 

Poster att söka inom Informationsutskottet: 

 • Geeks (Glada, Ergonomiska, Effektiva, Kodiga Studenter): Personer som vill jobba med IT-delen av informationsutskottet. Hjälpa till att uppdatera servern, samt utveckla och förenkla den. Sitta och pilla med MatNats gamla databas och hjälpa till att skapa den nya.
 • Webbmaster: Den/ de som uppdaterar MatNat-sektionens hemsida och ser till att de finns uppdaterad, värdefull information i en snygg paketerad form.
 • Propagandaspridare: Sköter informationsspridning till sektionen via olika medier; mail, Facebook, Instagram, Snapchat, affischering, röksignaler med mera. Denne/ de här personerna skickar ut sektionsmail varje vecka med information från sektionens alla hörn. De kan även vara med och skapa olika PR-förslag, till exempel inför rekryteringsperioder mm.
  Paparazzis: Sektionen egna fotografer. De är med på diverse event och tar kort som sedan läggs upp på sektionens sociala medier, samt hemsidan. Dessa kan även få i uppdrag att hjälpa till vid exempelvis rekryteringsperioder eller vid PR:ning, genom att hitta på bra reklam i form av foto och film.

Näringslivsutskottet

Är du intresserad av att knyta kontakter med näringslivet är detta defenitivt något för dig. Om du vill veta lite mer om vad utskottet är och gör, vilka poster som går att söka, samt hur man faktiskt söker kan du fortsätta läsa.

Näringslivsutskottets uppgift och syfte är att upprätthålla och knyta kontakter med arbetslivet och sektionens alumner. Utskottet ansvarar för att organisera och utveckla kontakter mellan MatNat och näringslivet, samt för att hitta sponsorer till sektionen. Det åligger även utskottet att vårda kontakten med sektionens alumner och anordna event för att stärka bandet mellan sektionens medlemmar och dess alumner.

 

Näringslivsutskottet skall under verksamhetsåret verka för

 • Att arbetet mot att kunna ge bort sektionsväskor till nya sektionsmedlemmar i framtiden genom att hitta fler sponsorer som kan annonseras på väskorna fortsätter.
 • Kolla på eventuellt samarbete med andra sektion när det gäller sponsring och event där företag kommer för att marknadsföra sig.
 • Att upprätthålla ett tydligt register på alla alumner och hålla koll på vart de tar vägen.
 • Att anordna två tillfällen där studenter får möjlighet att träffa alumner.
 • Att det finns information om alumner på hemsidan.

 

De posterna som går att söka är: 

 • Alumiansvarig – Den som har hand om sektionens alumniverksamhet. Alumn är enkelt förklarat någon som har pluggat på något program och blivit färdig, tagit examen. Som alumniansvarig håller man koll på alla listor med alumner, försöker dra i lite event där studenter kan få träffa alumner och se vart de har hamnat, samt ha lite extra koll på information från och till alumnerna.
 • Företagsansvarig – Den som har ansvar för kontakt med företag. Det är inte bara denna som kommer ha kontakt med företag, men den som kommer ha lite extra ansvar för att hitta företag att kontakta. Leta nya närigslivskontakter eller nya möjliga sponsorer.
 • Eventansvarig – Den som har lite extra ansvar för planering och genomförande av Näringslivsutskottets event. Det kan vara lunchföreläsningar, info-stunder, pubar med mera.
 • Funktionär – Om du inte vill ha något direkt ansvar utan bara vill vara med och göra lite allt möjligt, kan du söka funktionär. Detta är post där du är med och anordnar event, har kontakt med olika företag och alumner, samt är med och bollar idéer inför framtiden.

 

Om detta verkar lockande, tycker jag du borde söka med en gång! Söker gör du genom skicka ett mail till naru@matnat och skriver ditt namn, en kort beskrivning om dig själv, vilken/vilka poster du är intresserad av, samt varför du söker. Om du har några frågor eller funderingar om utskottet eller posterna kan du självklart även maila naru@matnat.se om detta.

 

Ordförande för Rekryteringsutskottet och AktiV 

Vill du engagera dig i något? Ha en lite mer av en ledande roll (typ som en projektledare)? Träffa massa nya vänner? Knyta goda kontakter? Lära dig massa på köpet? Hjälpa till att utveckla sektionen? Gå på sektionsaktiva? Och så mycket mer? Då tycker vi du ska söka!

Söker gör du genom  skicka ett mail till styrv@matnat.se och skriver ditt namn, en kort beskrivning om dig själv, vilken/vilka poster du är intresserad av, samt varför du söker. Om du har några frågor kan du även maila styrv@matnat.se.

 

Information om posten och utskotten: 

Ordförandeposten i ett utskott
Som ordförande för ett utskott ser du till att leda utskottets arbete. Försöka se till att arbetet leds framåt och att de uppgifter (för utskottet) som är uppsatta i reglementet genomförs. Du behöver inte ha någon erfarenhet sen innan och hur du utför de uppsatta uppgifterna är relativt fritt. Uppdraget kräver inte heller mycket tid. Som utskottsordförande sitter man även med i sektionens kansli, där man tillsammans med de andra utskottsordförandena kan dela information och erfarenheter.

 

Rekryteringsutskottet
Det är rekryteringsutskottets uppgift att ansvara och organisera marknadsföringen av MatNat mot gymnasieskolor och andra potentiella matematiker/naturvetare.

Rekryteringsutskottet skall under verksamhetsåret anordna

 • Ett informationstillfälle om hemmissionering.

Samt skall sträva efter

 • Att medverka på de mässor för gymnasieelever de får tillbud om.
 • Att aktivt komma med nya idéer om hur man kan rekrytera nya studenter till programmen, samt till poster inom sektionen.
 • Att studenter från MatNat-sektionens program hemmissionerar.

 

AktiV
MatNat-sektionens aktivitetsutskott, AktiVs uppgift är att regelbundet anordna underhållande aktiviteter för alla sektionens medlemmar, både nya som gamla. Aktiviteterna skall passa för alla, oberoende fysisk kapacitet och tidigare erfarenheter, samt fokusera på aktiviteter som inte nödvändigt förknippas med alkohol. Det kan vara aktiviteter såsom sykvällar, brädspelskvällar, filmkvällar, pluggkvällar och idrottsaktiviteter.

 

AktiV skall under verksamhetsåret anordna

 • Två spel-/filmkvällar, en per termin.
 • Två pluggkvällar, en per termin.
 • Två ovvefixar-kvällar, en per termin.

Skall verka för

 • Att ökad sammanhållning mellan sektionens medlemmar.
 • Att hitta på nya aktiviteter som MatNats medlemmar kan få prova på.
 • Att aktivt lyssna på vad medlemmarna vill ha för aktiviteter.

Samt även

 • Sträva efter utskott- och sektionsöverskridande aktiviteter

 

Arkiv-V 

För dig som inte vet var Arkiv-V är för utskott så är det Arkiv-verkeriet, Akriv-V:s uppgift att löpande sammanställa sektionens historia, tillse att historiska dokument bevaras, samt bistå styrelsen med skapandet av nya styrdokument och utveckling och uppdatering av gamla.

 

Under verksamhetsåret skall Arkiv-V:

 • Kolla igenom sektionen olika styrdokument och ge feedback till styrelsen om eventuella förbättringar.
 • Kolla över om sektionen behöver nya styrdokument.

 

Känner du att detta skulle kunna vara något för dig? Då ska du maila arkiv@matnat.se och skriva ditt namn, en kort beskrivning om dig själv, samt varför du söker. Då Arkiv-V är helt nystartat så har vi inte uppfunnit några poster än och det finns mycket som kan utvecklas inom utskottet. De krävs inga tidigare erfarenheter för att söka utan endast ett intresse för dokument. Har du några frågor eller funderingar är det bara att maila arkiv@matnat.se.
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree