2020-09-28 in Nyheter

Hjälp andra studenter med läxhjälp i matte – vid sidan av studierna

Matematik är det ämne som svenska elever har svårast med. Men alla kan bli duktiga på matte – bara man har rätt studieteknik och rätt vilja. Många mattestudenter hjälper nu yngre elever med läxhjälp genom företaget SmartStudies.

Svenska elever har, ur ett internationellt perspektiv, svårt med matematiken.  Det har visat sig i flera PISA-mätningar, även om resultaten i matematik förbättrades något i den senaste PISA-undersökningen. Detta ska ställas i relation till svenska elevers kunskaper i engelska – som är förhållandevis goda i en europeisk jämförelse. Med bakgrund av detta är det många elever i högstadiet och gymnasiet, men även på universitet- och högskolor, som behöver hjälp med matematiken. Det är svårt för en lärare i ett klassrum att kunna ge alla elever det individuella stöd att förstå matematiken som många behöver – då tiden helt enkelt inte räcker till. Därför vill många elever ha mattehjälp av en skicklig mattelärare – lärarna på SmartStudies är ofta själva studenter på universitet eller högskola. 

Läxhjälp som både bättrar på kunskaperna och stärker motivationen

Receptet för SmartStudies läxhjälp i Stockholm och resten av Sverige är att rekrytera lärare med goda ämneskunskaper som har en förmåga att beskriva och förklara svåra matematiska begrepp, procedurer och resonemang. Men lärarna ska också vara duktiga på att förklara på ett pedagogiskt vis. Lärarna har ofta inga förkunskaper av att vara lärare innan de börjar hos SmartStudies – men tack vare SmartStudies mycket gedigna internutbildningar som är uppbyggda efter år av erfarenhet av att undervisa elever – så utvecklas lärarna mycket på kort tid. Det är mycket meriterande för framtiden att ha varit privatlärare hos SmartStudies – då man gör en kvalificerad arbetsuppgift och får viktig kompetensutveckling. 9 av 10 av alla elever hos SmartStudies förbättrar sina kunskapsresultat – SmartStudies pedagogiska modell ger resultat.

Läxhjälp av lärare från högskolor och universitet

Det är en betydande andel av alla lärare hos SmartStudies som själva har en pågående utbildning på en svensk högskola eller ett svenskt universitet. En påtaglig fördel med det är att en sådan lärare har grundskolan, och framförallt gymnasiet, färskt i minnet och vet hur man ska ta sig an de uppgifterna som man stöter på där. Ofta är lärarna bekanta med såväl kursböcker som exempeluppgifter och kan således lotsa eleverna igenom det de ska lära sig på ett systematiskt sätt.

Flexibelt att privatundervisa hos SmartStudies

Ett annat skäl till att många lärare är studenter själva, är på grund av att det är en så pass flexibel sysselsättning. Den går mycket bra att kombinera med heltidsstudier – då läxhjälpen sker på helger och kvällar eller eftermiddagar. Om läraren inte avtalat något annat med familjen, det vill säga. 

Läxhjälp även i andra ämnen

SmartStudies lärare undervisar inte bara i matematik utan även i svenska, moderna språk, naturvetenskap, uppsatsskrivande och mycket mer. Som lärare kan du undervisa i alla grundskolan och gymnasiets ämnen. Du kan även bidra med undervisning inför högskoleprovet. Det finns även möjlighet att undervisa i exempelvis företagsekonomi eller uppsatsskrivande på universitetsnivå.
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree