Sektionens verksamhetsråd finns till för att vara en plattform för information, planering samt diskussion mellan sektionens olika utskott. Rådet består av alla utskottens ordföranden. Verksamhetsråder fungerar också som en avlastning för styrelsen, då de utskott som sköter sektions operativa verksamhet ingår i kansliet.

Vill du kontakta hela kansliet? Skicka ett mail till verkrad@matnat.se!

Vice Ordförande i Styrelsen

Matilda Linderhed

vice@matnat.se

Ordförande för Information – och Rekryteringsutskottet

Jani Jokinen

infru@matnat.se

Festerichef

Sofie Löfstedt

chef@4verkeriet.se

Ordförande för aktivitetsutskottet

Emma Ackelman

aktivitet@matnat.se

Chef i Pub- och häfvutskottet

Hugo Delin

pubchef@matnat.se

Fadderigeneral

Isabella Blomlöf

General@gudfadderiet.se

Ordförande för Näringslivsutskottet

Niklas Redaelli

naru@matnat.se

Sektionsintendent

Eric Felding

intendent@matnat.se