Sektionens verksamhetsråd finns till för att vara en plattform för information, planering samt diskussion mellan sektionens olika utskott. Rådet består av alla utskottens ordföranden. Verksamhetsråder fungerar också som en avlastning för styrelsen, då de utskott som sköter sektions operativa verksamhet ingår i kansliet.

Vill du kontakta hela kansliet? Skicka ett mail till verkrad@matnat.se!

Vice Ordförande i Styrelsen

Malin Magnusson Rundqvist

vice@matnat.se

Festerichef

Micaela Andersson

chef@4verkeriet.se

Ordförande för aktivitetsutskottet

---

aktivitet@matnat.se

Chef i Pub- och häfvutskottet

Patrick Gärds

pubchef@matnat.se

Fadderigeneral

Sara Svanberg

General@gudfadderiet.se

Sektionsintendent

Jonas Burman

intendent@matnat.se