Sektionens arbetsmiljöombud ser till att alla studenter har en säker och trygg vistelse vid universitetet. Om du exempelvis har synpunkter på hur schemat läggs, tycker att din stressnivå är för hög, om du tycker att farliga kemikalier hanteras ovarsamt på labb eller om du har upplevt kränkningar från personal eller medstudenter, kan du kontakta mig. Alla ärenden tas på allvar och jag har tystnadsplikt. Du får också gärna lämna synpunkter på datorsalar, mikrorum och andra allmänna utrymmen. Jag arbetar för att du ska ha det så bra som möjligt under din studietid!

Bra länkar:

Studenthälsan: http://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan?l=sv
Felanmälan för lokaler(Används om något är trasigt): http://felanmalan.liu.se/

Om du istället tycker att det är för varmt, för kallt eller dålig luft i lokalerna, mailar du till mig. Ange då datum och tidpunkt.

Arbetsmiljöombud

Jonathan Sandqvist

amo@matnat.se