Alumniutskottet har som mål att hålla en god kontakt med sektionens alumner, d.v.s studenter som tagit examen från något av MatNats utbildningsprogram.

Är du en MatNat-alumn som vill berätta vad du gör efter din tid på universitetet, eller har du allmänna frågor om alumniverksamheten? Skicka ett mail till alumni@matnat.se!