Studienämnden är ansvarig för sektionens utbildningsbevakning, vilket innebär flera saker, bl. a. att ansvara för att kursutvärderingar och examinatorsmöten genomförs efter varje läsperiod. Studienämnderna representerar även studenterna intressen i olika instanser som tar beslut gällande utbildningen. Studienämnden består av ordförande, vice ordförande samt representanter från varje klass, s.k. klassrepresentanter.

Genom studienämndernas arbete så ges studenterna på de olika programmen möjligheter att påverka och förbättra, både i programspecifika samt programöverskridande frågor.

Studienämndsordförande för matematik & fysik

Stefan Sjöberg

mafysnordf@matnat.se

Studienämndsordförande för biologi & kemi & djurpsykologi

bikesnordf@matnat.se