Projektgrupper är som ett utskott, fast skapade av styrelsen för specifika syften och specifika tidsramer. Just nu finns dessa: