Vid sidan av studierna erbjuder Linköping ett fantastiskt studentliv! Knutet till universitetet finns många olika föreningar inom olika områden, och gemensamt för dem är att de alla drivs av studenter.

MatNat-sektionen har verksamhet inom många områden, och dessa kan du läsa mer om här på hemsidan. Det finns även andra föreningar som är öppna för studenter på alla program, mer om dessa samt andra aktiviteter kan du läsa om på LiU:s hemsida.