Det är vi i Styrelsen som leder sektionen framåt, och ser till att allt fungerar, både inom sektionen och mot andra parter. Till vår hjälp har vi verksamhetsrådet, vilket består av ledarna från alla utskott som ska verkställa styrelsens beslut och utöva det mesta av sektionsaktiviteterna.

I början av vårt verksamhetsår skriver vi en verksamhetsplan som lägger en grund för vårt strategiska arbete. Årets verksamhetsplan hittar du här.

Mail till hela styrelsen: styrelsen@matnat.se

Ordförande

Emil Ideskär

ordf@matnat.se

Vice Ordförande

Meja Carlstedt

vice@matnat.se

Sekreterare

Ulrika Morell

sekreterare@matnat.se

Kassör

Emil Lindgren

kassor@matnat.se

Arbetsmiljöombud

Jonathan Sandqvist

amo@matnat.se

Informations- och rekryteringsutskottets Ordförande

Tilda Waldner Ahnell

infru@matnat.se

Näringslivsutskottets ordförande

Lucas Moser

naru@matnat.se

Tillförordnade PR-ansvariga

Tilda Waldner Ahnell & Emil Lindgren

pr@matnat.se

Ledamot

Christoffer Fristedt

ledamot@matnat.se

Ledamot

Gabriel Moström

ledamot@matnat.se

Studienämndsordförande för matematik & fysik

Emil Eriksson

mafysnordf@matnat.se

Studienämndsordförande för biologi, kemi och djurpsykologi

Natalie Eriksson

bikesnordf@matnat.se