[contact-form-7 id=”960″]

Det är vi i Styrelsen som leder sektionen framåt, och ser till att allt fungerar, både inom sektionen och mot andra parter. Till vår hjälp har vi verksamhetsrådet, vilket består av ledarna från alla utskott som ska verkställa styrelsens beslut och utöva det mesta av sektionsaktiviteterna.

I början av vårt verksamhetsår skriver vi en verksamhetsplan som lägger en grund för vårt strategiska arbete. Årets verksamhetsplan hittar du här.

Ordförande

Janina Anders

ordf@matnat.se

Vice ordförande

Mattias Finndin

vice@matnat.se

Sekreterare

Hannah Zettergren Gunnhagen

sekreterare@matnat.se

Kassör

Emelie Gustavsson

kassor@matnat.se

Arbetsmiljöombud & IT-ansvarig

Miranda Sköllermark Berg

amo@matnat.se

it@matnat.se

Informations- och rekryteringsutskottets Orförande

Janina Anders

infru@matnat.se

Näringslivsutskottets Orförande

naru@matnat.se

Ledamot

Amanda Skarman Jerström

ledamot@matnat.se

Ledamot

Clara Krans

ledamot@matnat.se

Ledamot

Sandra Frödén

ledamot@matnat.se

Studienämndsordförande för matematik & fysik

Fruzsina Szentkirályi

mafysnordf@matnat.se

Studienämndsordförande för biologi, kemi och djurpsykologi

Maja Ömalm

bikesnordf@matnat.se