Det är vi i Styrelsen som leder sektionen framåt, och ser till att allt fungerar, både inom sektionen och mot andra parter. Till vår hjälp har vi verksamhetsrådet, vilket består av ledarna från alla utskott som ska verkställa styrelsens beslut och utöva det mesta av sektionsaktiviteterna.

I början av vårt verksamhetsår skriver vi en verksamhetsplan som lägger en grund för vårt strategiska arbete. Årets verksamhetsplan hittar du här.

Mail till hela styrelsen: styrelsen@matnat.se

Ordförande

Maja Ömalm

ordf@matnat.se

Vice Ordförande

Petter Svensson

vice@matnat.se

Sekreterare

Amanda Skarman Jerström

sekreterare@matnat.se

Kassör

Isa Kivilompolo

kassor@matnat.se

Arbetsmiljöombud

Sandra Karlsson

amo@matnat.se

Informations- och rekryteringsutskottets Ordförande

infru@matnat.se

Näringslivsutskottets ordförande

Lucas Moser

naru@matnat.se

PR-ansvarig

Siri Silfvergren

pr@matnat.se

Ledamot

Linnéa Persson

ledamot@matnat.se

Ledamot

Nathaniel Mattsson

it@matnat.se

Studienämndsordförande för matematik & fysik

Stefan Sjöberg

mafysnordf@matnat.se

Studienämndsordförande för biologi, kemi och djurpsykologi

Meja Carlstedt

bikesnordf@matnat.se