Vi är sektionens valberedning. Vi hanterar ansökningar till alla de olika poster som finns i MatNat-sektionen.

Vill du söka till någon post? Har du frågor om vilka poster du kan söka just nu? Är du kanske redan beredd på att boka intervju? Kontakta oss om dessa frågor och liknande via valberedning@matnat.se

Ledamot

Åsa Weiss

Ledamot

Johanna Jakobsson

Ledamot

Hannah Zettergren Gunnhagen

Ledamot

Paul Ward