Biologi
  • Etologi och djurbiologi
  • Ekologi, miljö och naturvård
  • Molekylärgenetik och fysiologi
Kemi
  • Molekylär design
Matematik
  • Matematikprogrammet
Fysik
  • Fysik och nanovetenskap
Vad gör en biolog?

Enligt Nationalencyclopedin är biologi ”vetenskapen om den levande organismen” – biologens arbetsuppgifter spänner över ett brett område. En biolog kan jobba som allt mellan forskare inom läkemedelsindustrin till naturvårdskonsult eller zoologisk rådgivare på en djurpark.

Läs mer om biologens olika arbetsuppgifter på Arbetsförmedlingens sidor.

Hur är utbildningen

De två första åren på biologiprogrammen är gemensamma. Efter tre års studier får man en kandidatexamen och efter fem års studier kan man erhålla en masterexamen. De tre inriktningarna är anpassade efter den forskning som pågår på Linköpings universitet.

Etologi och djurbiologi: Här får man lära sig allt om djurens beteende: hur beteenden fungerar, varför de ser ut som de gör och hur djur påverkas av till exempel fångenskap.

Ekologi, miljö och naturvård: Om allt i naturen och hur det fungerar och samspelar.

Molekylärgenetik och fysiologi: Handlar om hur kroppen fungerar, både som helhet och på cellnivå.

Vad gör en kemist?

Oftast hittar man en kemist i ett labb, där han eller hon arbetar med produktutveckling eller analys inom t ex läkemedelsindustrin eller den kemiska industrin. Det finns även finns kemister som har ett kontorsjobb hos vissa myndigheter.

Läs mer om kemister på Arbetsförmedlingens sidor.

Hur är utbildningen?

Utbildningen finns som kandidat (3 år), som man sedan kan bygga på till en master (5 år). Man får tillbringa en hel del tid på labb.

Kemi – molekylär design (kandidatprogram): är främst fokuserat på framställning av organiska ämnen som kan ha medicinska tillämpningar. Efter tre år kan man till exempel välja att läsa ett av masterprogrammen Organisk syntes/Läkemedelskemi eller Protein Science.

Vad gör en matematiker?

En matematiker kan arbeta med att konstruera, tillämpa och analysera matematiska modeller inom allt från väderprognoser till ekonomi.

Hur är utbildningen?

Utbildningen finns som kandidat (3 år) och master (5 år).

Matematikprogrammet: Innehåller bland annat optimeringslära, beräkningsvetenskap och statistik.

Vad gör en fysiker?

Då fysiker ofta är väldigt duktiga problemlösare kan man hitta dem i såväl näringsliv som offentlig sektor. Många fysiker håller på med forskning. Just nanoteknik har även en rad medicinska tillämp-
ningar.

Läs mer om fysiker och jobb på Arbetsförmedlingens sidor.

Hur är utbildningen?

Utbildningen finns enbart som master påbyggnad till kandidat.

Fysik och nanovetenskap: Nanovetenskap handlar om att förstå och manipulera materia på en skala av miljondels millimeter för att få fram specifika egenskaper.

Vill du ha kontakt med studievägledare vänder du dig till följande

Biologi/Kemi

Anna Klippinger

tel: 013 – 28 16 11
mail: anna.klippinger@liu.se

Matematik/Fysik

Elin Önstorp

tel: 013 – 28 57 54
mail: elin.onstorp@liu.se