På MatNat har vi 4 Kandidatprogram och 5 Masterprogram.

Kandidatprogram

  • Biologi
  • Kemi
  • Matematik
  • Djurpsykologi

Masterprogram

  • Applied ethology and animal biology
  • Ecology and sustainable development
  • Chemistry
  • Materialfysik för Nano- och Kvantteknologi
  • Matematik

Biologiprogrammet

Vi och vår planet utsätts för allvarliga risker när människan inte samverkar med naturen på ett hållbart sätt. Biologerna har expertkunskapen om de levande organismernas plats i ekosystemen, på mikronivå eller i de globala system som håller hela jorden i balans. Som biolog kommer du att kunna bidra till konstruktiva samhällsbeslut, vare sig det gäller djurskydd, naturvård, miljöförvaltning eller de stora samtidsfrågorna om artutrotning och klimatförändring.

Kemiprogrammet

På kandidatprogrammet i kemi får du både teoretiska och praktiska kunskaper i att designa, analysera och förstå hur olika molekyler fungerar. Du behövs för att ta fram framtidens produkter, som till exempel läkemedel, sensorer och nya funktionsmaterial. Kemikunskaper är även nödvändiga för att kunna bedöma olika ämnens miljöpåverkan och för att kunna analysera spår av olika ämnen i till exempel ett vattendrag eller i livsmedel.

Matematikprogrammet

Matematik är grunden inom många ämnesområden och är det språk som hjälper oss att beskriva och förstå världen omkring oss. Kandidatprogrammet i matematik är för dig som vill strukturera och lösa komplexa problem.

Djurpsykologiprogrammet

Programmet har sin bas inom området biologi men en stor bredd av ämnen och valbart utbud gör utbildningen tvärvetenskaplig. Du läser bland annat etologi, psykologi, antrozoologi, evolution, fysiologi och beteendeanalys tillsammans med kurser i vetenskaplig metodik, entreprenörskap, kommunikation och hållbarhet. På ett naturvetenskapligt program är praktiska moment viktiga för ökad förståelse och färdighet. I några obligatoriska kurser ingår därför praktisk hantering av döda djur, exempelvis fisk och mus, i form av bland annat dissektioner.