MatNat – Matematisk- Naturvetenskapliga sektionen vid Linköpings universitet

Till denna sektion vid Linköpings tekniska högskola, LiTH, hör alla studenter som läser vid något av kandidat- eller masterprogrammen i biologi, djurpsykologi, kemi eller matematik.

  • Vintermöte 2024

    Vintermötet kommer hållas 20:e februari. Kallelse finns här.