MatNat - Matematisk- Naturvetenskapliga sektionen vid Linköpings universitet

Till denna sektion vid Linköpings tekniska högskola, LiTH, hör alla studenter som läser vid något av kandidat- eller masterprogrammen i biologi, djurpsykologi, kemi eller matematik.

Reviderade coronarestriktioner

Styrelsen har uppdaterat sektionens coronarestriktioner med förtydliganden och anpassanden efter aktuella rekommendationer.Ni finner dokumentet här.Vid frågor eller kommentarer kan ni kontakta oss på styrelsen@matnat.se.

Just nu söker många familjer en trygg barnvakt

Allt fler familjer ser barnpassning som ett perfekt inslag i vardagen menar myNanny som hjälper familjer att få ihop livspusslet med hjälp av barnpassning. Det handlar ofta om att föräldrar vill ha lite extra stöd för att kunna hinna göra allting färdigt på jobb eller få chansen

Hjälp andra studenter med läxhjälp i matte – vid sidan av studierna

Matematik är det ämne som svenska elever har svårast med. Men alla kan bli duktiga på matte – bara man har rätt studieteknik och rätt vilja. Många mattestudenter hjälper nu yngre elever med läxhjälp genom företaget SmartStudies. Svenska elever har, ur ett internationellt perspektiv, svårt med matematiken. 

Styrelsens förslag till företag på LARM

Hej, MatNat! LARM ger möjlighet till upp till 9000 blivande civilingenjörer, högskoleingenjörer, grafiska designers, naturvetare, matematiker och forskare på Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet att knyta kontakter med drygt 150 utställare från industri-, it-, bank- och konsultföretag samt kommun- och branschorganisationer. LARM strävar efter en bredd av utställare