Välkommen till företagssidan! Här finns information om samarbete med MatNat-sektionen, våra erbjudanden samt kontaktuppgifter.

Vi på sektionen

MatNat-sektionen grundades 1993 och har under sina 30 år gett studenter en gedigen utbildning inom matematik, djurpsykologi, kemi och biologi. Sektionen består idag av över 300 medlemmar fördelade på olika program på både kandidat- och masternivå. De naturvetare och matematiker som utbildas vid sektionen har spetskompetens inom sina områden, och kommer som färdigutbildade att kunna lösa såväl dagliga som avancerade problem relaterade till sina ämnen.

Varför samarbete?

Att synas som företag i vår miljö på universitetet ger Er en utmärkt chans att komma i kontakt med framtida arbetssökande och medarbetare. Vi på MatNat-sektionen söker ständigt efter samarbeten som kan pågå under både längre och kortare tid.
Det bästa sättet att synas och komma i kontakt med våra studenter är ingå i ett kontinuerligt samarbete. Som samarbetspartner med MatNat-sektionen exponeras Ert företag med jämna mellanrum för våra medlemmar som medför att Ni kommer bli ett välkänt namn på sektionen.

Ni själva bestämmer hur samarbetsavtalet ska se ut, men vi hjälper gärna till att utforma ett avtal som leder till ett lyckat samarbete. Ett samarbete kan se ut på en mängd olika sätt men ser oftast ungefär ut som följer:

  • En till två företagsluncher, företagskvällar eller studiebesök under ett år.
  • Kontinuerlig exponering och annonsering i sektionsrum och på hemsidan.
  • Exponering på profilplagg, sektionsväskor och liknande.
  • Exponering på några av sektionens största arrangemang som Schlaget, Krabollen och/eller Nolle-p.

För mer information, kontakta näringslivsutskottet på naringsliv@matnat.se!