Näringslivsutskottets uppgift och syfte är att upprätthålla och knyta kontakter med arbetslivet och sektionens alumner (alumn = person som tagit examen, dessa kan tillföra många näringslivskontakter). Utskottet ansvarar för att organisera och utveckla kontakter mellan MatNat och näringslivet, samt för att hitta sponsorer till sektionen. Det åligger även utskottet att vårda kontakten med sektionens alumner och anordna event för att stärka bandet mellan sektionens medlemmar och dess alumner.

Näringslivsutskottet skall under verksamhetsåret verka för

  • Att arbetet mot att kunna ge bort sektionsväskor till nya sektionsmedlemmar i framtiden genom att hitta fler sponsorer som kan annonseras på väskorna fortsätter.
  • Kolla på eventuellt samarbete med andra sektion när det gäller sponsring och event där företag kommer för att marknadsföra sig.
  • Att upprätthålla ett tydligt register på alla alumner och hålla koll på vart de tar vägen.
  • Att anordna två tillfällen där studenter får möjlighet att träffa alumner.
  • Att det finns information om alumner på hemsidan.

Är du intresserad att söka posten som alumniansvarig? Tveka inte, kontakta Näringslivsutskottets ordförande på naru@matnat.se med en gång och förgyll din studietid!

Funktionärer Vi söker för tillfället även funktionärer till utskottet, vilket är en post utan något direkt ansvar (man är med och hjälper till där det behövs). Med den här posten får man möjlighet att ser och vara med på alla utskottets delar. Det är post där du är med och anordnar event, har kontakt med olika företag och alumner, samt är med och bollar idéer inför framtiden.

Tror detta skulle vara något för dig?  Tveka inte, kontakta Näringslivsutskottets ordförande på naru@matnat.se med en gång och förgyll din studietid!

Näringslivsutskottets ordförande

Lucas Moser

naru@matnat.se

Alumniansvarig

alumni@matnat.se