Sektionens verksamhetsråd finns till för att vara en plattform för information, planering samt diskussion mellan sektionens olika utskott. Rådet består av alla utskottens ordföranden. Verksamhetsråder fungerar också som en avlastning för styrelsen, då de utskott som sköter sektions operativa verksamhet ingår i kansliet.

Vill du kontakta hela kansliet? Skicka ett mail till verkrad@matnat.se!

Vice Ordförande i Styrelsen

Mattias Finndin

vice@matnat.se

Festerichef

Wille Wahledow

chef@4verkeriet.se

Ordförande för aktivitetsutskottet

---

aktivitet@matnat.se

Chef i Pub- och häfvutskottet

---

pubchef@matnat.se

Fadderigeneral

Generalen

General@gudfadderiet.se

Sektionsintendent

Elsa Wiss

intendent@matnat.se