Sektionens verksamhetsråd finns till för att vara en plattform för information, planering samt diskussion mellan sektionens olika utskott. Rådet består av alla utskottens ordföranden. Verksamhetsråder fungerar också som en avlastning för styrelsen, då de utskott som sköter sektions operativa verksamhet ingår i kansliet.

Vill du kontakta hela kansliet? Skicka ett mail till verkrad@matnat.se!

Vice Ordförande

Meja Carlstedt

vice@matnat.se

Festerichef

William Kaul Aronzon

chef@4verkeriet.se

Ordförande för aktivitetsutskottet

Ester Hagenfeldt

ordf.aktiv@matnat.se

Chef i Pub- och häfvutskottet

pubchef@matnat.se

Fadderigeneral

General@gudfadderiet.se

Sektionsintendent

Petter Svensson

intendent@matnat.se