Sektionens verksamhetsråd finns till för att vara en plattform för information, planering samt diskussion mellan sektionens olika utskott. Rådet består av alla utskottens ordföranden. Verksamhetsråder fungerar också som en avlastning för styrelsen, då de utskott som sköter sektions operativa verksamhet ingår i kansliet.

Vill du kontakta hela kansliet? Skicka ett mail till verkrad@matnat.se!

Representant från Styrelsen

Amanda Skarman Jerström

vice@matnat.se

Festerichef

Stina Gustavsson

chef@4verkeriet.se

Ordförande för aktivitetsutskottet

Moltas Nilsson

aktivitet@matnat.se

Chef i Pub- och häfvutskottet

---

pubchef@matnat.se

Fadderigeneral

Generalen

General@gudfadderiet.se

Sektionsintendent

Åsa Weiss

intendent@matnat.se