MatNat-sektionen står för Matematisk- och Naturvetenskapliga sektionen. På denna sektion bedrivs såsom namnet säger studier inom matematik och naturvetenskap. Sektionen representerar fyra stycken kandidatprogram, inom biologi, kemi, fysik, och matematik. Samtliga av dessa program är treåriga. MatNat-sektionen representerar även de flesta efterpåföljande masterprogram (tvååriga) som Linköpings universitet erbjuder.

MatNat är en ideell förening som så många andra sektioner på LiU. I nuläget har sektionen omkring 300 medlemmar, där av ett 50-tal medlemmar arbetar aktivt för att driva sektionen framåt. På sektionen bedrivs flertalet studiesociala verksamheter såsom fester, nolle-p, spel- och pluggkvällar, pub- och häfvevent, sittningar och mycket mer. Sektionen jobbar även aktivt med att knyta kontakter med näringslivet för medlemmarnas framtidsmöjligheter efter studierna, samt ha fortsatt kontakt med alumner från våra program.

MatNat har ett antal utskott som hjälper till att göra detta möjligt och är det något du tycker verkar spännande eller vill veta mer om något, kan du kolla in de olika utskottflikarna här på hemsidan eller maila fråga mer.

Mailadresser

Maila Styrelsen på styrelsen@matnat.se

Maila 4-verkeriet på 4v@4verkeriet.se

Maila Gudfadderiet på gf@gudfadderiet.se

Maila Pub- & Häfvutskottet på pubchef@matnat.se

Maila Aktivitetsutdkottet på aktivitet@matnat.se

Maila Informations- & Rekryteringsutskottet på infru@matnat.se

Maila Näringslivsutskottet på naru@matnat.se

Maila Alumniutskottet på alumni@matnat.se

Maila Intendent på intendent@matnat.se

Maila Arkiv-V på sekreterare@matnat.se

Maila Studienämnd för Biologi/Kemi på bikesnordf@matnat.se

Maila Studienämnd för Matematik/Fysik på mafysnordf@matnat.se

Tycker du något saknas eller borde ändras kan du skicka ett mail till MatNat-sektionens styrelse.