Styrelsen

Det är vi i Styrelsen som lederstyrv sektionen framåt, och ser till att allt fungerar, både inom sektionen och mot andra parter. Till vår hjälp har vi verksamhetsrådet, vilket består av ledarna från alla utskott som ska verkställa styrelsens beslut och utöva det mesta av sektionsaktiviteterna.

 

Styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019:

Ordförande
Oliwer Schultz
ordf@matnat.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice ordförande
Sara Svanberg
vice@matnat.se

 

 

 

Kassör
Kristoffer Brander
kassor@matnat.se

 

 

 

 

Studienämndsordförande för
matematik & fysik
Erik Linderstam
mafysnordf@matnat.se

 

 

 

 

Studienämndsordförande för
biologi & kemi
Jasmine Heurlin
bikesnordf@matnat.se

 

 

 

 

Sekreterare
Nils Thulin
sekreterare@matnat.se

 

 

 

 

Arbetsmiljöombud
Victor Melinder
amo@matnat.se