Styrelsen

Det är vi i Styrelsen som lederstyrv sektionen framåt, och ser till att allt fungerar, både inom sektionen och mot andra parter. Till vår hjälp har vi verksamhetsrådet, vilket består av ledarna från alla utskott som ska verkställa styrelsens beslut och utöva det mesta av sektionsaktiviteterna.

Styrelsen för verksamhetsåret 2019/2020:

Ordförande
Vanessa Galmor
ordf@matnat.se

Vice ordförande
Matilda Linderhed
vice@matnat.se

Kassör
Kristoffer Eliasson
kassor@matnat.se

Studienämndsordförande för
matematik & fysik
Sam Olsson
mafysnordf@matnat.se

Studienämndsordförande för
biologi & kemi
Malin Magnusson Rundqvist
bikesnordf@matnat.se

Sekreterare
Nils Thulin
sekreterare@matnat.se

Arbetsmiljöombud
Mathilda Sjöbom
amo@matnat.se

Ledamot
Johan Karlsson
ledamot@matnat.se